Οι γεννήτριες οι οποίες διαθέτουμε προς πώληση-ενοικίαση είναι τύπου clip on/off κατάλληλες για ψυγεία container.

Σκοπός χρήσης της γεννήτριας είναι να διασφαλίζει στον πελάτη μας την σταθερή θερμοκρασία του εμπορεύματος κατά την οδική μεταφορά.

Προαιρετικός εξοπλισμός

  • Έλεγχος καλής λειτουργίας της γεννήτριας κατά το ταξίδι της με απομακρυσμένη παρακολούθηση.